“Reivindicant el multiestil com una forma més d’autoria”.